!!! Nábor nových členov !!!

Folklórna skupina Dolina – Maňa vyhlasuje NÁBOR nových členov do všetkých svojich zložiek. Záujemcovia všetkých vekových kategórií sa môžu prihlásiť telefonicky u pani Jarmily Trungelovej na tel. čísle +421908409180 alebo osobne v knižnici obecného úradu v Mani.