foto1
Dolina Maňa
foto1
Folklórna skupina Dolina
foto1
Fsk-Dolina
foto1
Fsk-Dolina z Mane
foto1
Folklórna skupina Dolina
Mgr. Mária Bednárová je umelecká vedúca, ktorá lásku k spevu a tancu rozdáva hlavne mladej generácii po celý svoj plodný život. Vo svojej práci zachováva zvyky a tradície Požitavského regiónu, hlavne z okolia obce Maňa.čítaj viac...

Fsk - Dolina

Folklórna skupina Dolina Maňa

!!! Nábor nových členov !!!

Folklórna skupina Dolina – Maňa vyhlasuje NÁBOR nových členov do všetkých svojich zložiek. Záujemcovia všetkých vekových kategórií sa môžu prihlásiť telefonicky u pani Jarmily Trungelovej na tel. čísle +421908409180 alebo osobne v knižnici obecného úradu v Mani.

Podľa vašej požiadavky vieme pripraviť program v akomkoľvek rozsahu.

- Topenie a oplakávanie Moreny (privítanie jari)  6 - 8 min.
 
- Kvetná nedeľa 4 min.
 
- Heličky (chorovody dievčat a žien) 10 - 12 min.

- "Staváme máje, pekné zelené" 10 - 12 min.
 
- Čarovná moc zeliniek 10 min.
 
- Žatva 12 - 15 min.
 
- Škriepky na priadkach 20 min.
 
- "Už ideme zo sobášu" a čepenie nevesty (javisková forma) 15 min.
 
- Na druhý deň na veselí 15 min.
 
- "Keď som rukuvav" 10 - 15 min.
 
- Na Urbanka 10 min.

- Zvyky na Ondreja, Mikuláša a Luciu 10 min.
 
- "Štedrý večer u pána richtára" 6 min.
 
- Vianočné koledy 20 min.

·         Pamätný list FSk Dolina Maňa za aktívnu spoluprácu, reprezentáciu Matice slovenskej, rozvoj slovenskej kultúry a národného povedomia na južnom Slovensku. (1997)

·         Zlatá medaila sv. Cyrila a Metóda vedúcej FSk Dolina -  Mgr. Márii Bednárovej (2000)

·         Ďakovný list za aktívnu pomoc a osobnú účasť na príprave a uvedení slávnostných programov pre  FSk Dolina Maňa pri oslavách 140. výročia Matice slovenskej. (2003)

·         Cena Matice slovenskej  Folklórnej skupine Dolina pri MO MS v Mani za udržiavanie a vzácne tvorivé rozvíjanie tradičnej ľudovej kultúry pri 20. výročí vzniku. (2006)

Vedúci folklórnej skupiny: Mgr. Marek Holka

Emeritná umelecká vedúca: Mgr. Mária Bednárová

Organizačná vedúca: Jarmila Trungelová

Zriaďovateľ: Občianske združenie Dolina Maňa a Miestny odbor Matice slovenskej Maňa

 

Mgr. Mária Bednárová, po celý svoj plodný život rozdáva lásku k spevu a tancu hlavne mladej generácii. Vo svojej práci zachováva zvyky a tradície Požitavského regiónu, hlavne z okolia obce Maňa.

 

FSk-Dolina Maňa reprezentuje predovšetkým svoju obec a Požitavský región. Pracuje od roku 1986. Počas trvania sa FSk-Dolina pravidelne zúčastňuje okresných, krajských a celoslovenských súťaží a prehliadok, regionálnych a obecných slávností, festivalov a zahraničných vystúpení.

 

FSk-Dolinu doprevádzal na akordeóne Pavel Trstiansky a v rokoch 2003 - 2008 vlastná cimbalová hudba. V súčasnosti ju doprevádzajú Ing. Matej Švec (akordeón), Mgr. Gabriela Tóthová (akordeón) a Ing. Peter Nemeš (kontrabas).

 

V roku 2012 vydala FSk CD "Keď som išov z Máne" a vianočné CD "Hojné požehnanie Vám". V roku 2013 spolupracovala na vydaní knihy "Na Máni", kde je zaznamenané spomínanie na učiteľa, zvyky, obyčaje a tradície našej dediny. Súčasťou knihy je aj spevník máňanských piesní a prílohu tvorí CD "Na kopečku balzamovom".

 

FSk-DOLINA MAŇA patrí v súčasnosti k málo folklórnym skupinám v okrese Nové Zámky, ktorá vyvíja aktívnu činnosť a snaží sa, aby zvyky našich otcov a materí boli stále živé.