foto1
Dolina Maňa
foto1
Folklórna skupina Dolina
foto1
Fsk-Dolina
foto1
Fsk-Dolina z Mane
foto1
Folklórna skupina Dolina
Mgr. Mária Bednárová je umelecká vedúca, ktorá lásku k spevu a tancu rozdáva hlavne mladej generácii po celý svoj plodný život. Vo svojej práci zachováva zvyky a tradície Požitavského regiónu, hlavne z okolia obce Maňa.čítaj viac...

Fsk - Dolina

Folklórna skupina Dolina Maňa

Praktické informácie o poskytnutí % z dane pre občianske združenie Dolina Maňa a ako pri tom postupovať.

Ak ste zamestnanec:

Ak ste zamestnanec a nevykonávali ste v roku 2020 dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať 2%. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2020, máte možnosť venovať 3% z dane (požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce).

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2021 o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby.

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane občianskemu združeniu Dolina Maňa spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.

3. Potrebné údaje:

           • IČO: 42426723

           • Právna forma: občianske združenie

           • Obchodné meno (názov): Dolina Maňa

           • Sídlo: Nám. M.R.Štefánika 1 , 941 45 Maňa

3. Najneskôr do 30.4.2021 pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska všetky potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane a potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti. V prípade, že môžete darovať 3%, tak aj Potvrdenie organizácie, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník v roku 2020 minimálne 40 hodín.

 

Vyhlásenie z príjmov fyzickej osoby [PDF]

Potvrdenie o zaplatení dane z prijmov [PDF]


 

Ak ste fyzická osoba (napr. živnostník), ktorá si sama podáva daňové priznanie:

1. Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech občianskeho združenia Dolina Maňa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €. Alebo 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%).

3. Potrebné údaje:

           • IČO: 42426723

           • Právna forma: občianske združenie

           • Obchodné meno (názov): Dolina Maňa

           • Sídlo: Nám. M.R.Štefánika 1 , 941 45 Maňa

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2021 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech občianskeho združenia Dolina Maňa.

 

Daňové priznanie pre fyzické osoby typ A [PDF]

Daňové priznanie pre fyzické osoby typ B [PDF]


Ak ste právnická osoba - 1,5% (2%):

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

2. Ak právnická osoba v roku 2020 do termínu podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) nedarovala financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účet (aj inej organizácii ako občianskemu združeniu Dolina Maňa), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. Ak právnická osoba darovala v roku 2020 do termínu podania daňového priznania financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať občianskemu združeniu Dolina Maňa 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky.

3. Potrebné údaje:

            • IČO: 42426723

            • Právna forma: občianske združenie

            • Obchodné meno (názov): Dolina Maňa

            • Sídlo: Nám. M.R.Štefánika 1 , 941 45 Maňa

4. Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov.

Daňové priznanie pre právnické osoby [PDF]